Thông báo:
Hotline: 091.24.27.666 - 0123.863.8.368

Sinh năm 2015 là mệnh gì?

17-05-2016 - 07:43 | Lượt xem: 2032

Năm 2015 là mệnh Kim hay Sa Trung Kim, tức "vàng trong cát".

Năm 2015 là mệnh gì?

Năm 2015 tức Ất Mùi, thuộc mệnh Kim trong ngũ hành.

Tại sao năm 2015 là mệnh Kim?

Năm 2015 là mệnh Kim dựa trên cách tính mệnh nhanh như sau: Can + Chi = Mệnh

Trong đó, các Can có giá trị như sau:

- Giáp, Ất = 1

- Bính, Đinh = 2

- Mậu, Kỷ = 3

- Canh, Tân = 4

- Nhâm, Quý = 5

Tương tự, giá trị của các Chi là:

- Tý, Sửu, Ngọ, Mùi = 0

- Dần, Mão, Thân, Dậu = 1

- Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi = 2

Giá trị của Can + Chi ứng với các Mệnh (nếu kết quả > 5 thì trừ đi 5 để ra mệnh):

- Kim = 1

- Thủy =2

- Hỏa = 3

- Thổ = 4

- Mộc = 5

Theo cách tính trên, năm Ất Mùi tức là: Ất + Mùi = 1 + 0 = 1 => Mệnh Kim.

Theo cách tính trên, năm 2015 là mệnh Kim.

Theo cách tính trên, năm 2015 là mệnh Kim.

Còn cách tính mệnh nào ra kết quả cụ thể hơn không (ví dụ Lộ Bàng Thổ, Lư Trung Hỏa...)?

Có thể dùng tên năm theo Can Chi và tra bảng sau:

Tên năm tính theo Can Chi Mệnh tương ứng

Giáp Tí, Ất Sửu

Giáp Dần, Ất Mão

Giáp Thìn, Ất Tỵ

Giáp Ngọ, Ất Mùi

Giáp Thân, Ất Dậu

Giáp Tuất, Ất Hợi

Bính Tí, Đinh Sửu

Bính Dần, Đinh Mão

Bính Thìn, Đinh Tỵ

Bính Ngọ, Đinh Mùi

Bính Thân, Đinh Dậu

Bính Tuất, Đinh Hợi

Mậu Tí, Kỷ Sửu

Mậu Dần, Kỷ Mão

Mậu Thìn, Kỷ Tỵ

Mậu Ngọ, Kỷ Mùi

Mậu Thân, Kỷ Dậu

Mậu Tuất, Kỷ Hợi

Canh Tí, Tân Sửu

Canh Dần, Tân Mão

Canh Thìn, Tân Tỵ

Canh Ngọ, Tân Mùi

Canh Thân, Tân Dậu

Canh Tuất, Tân Hợi

Nhâm Tí, Quý Sửu

Nhâm Dần, Quý Mão

Nhâm Thìn, Quý Tỵ

Nhâm Ngọ, Quý Mùi

Nhâm Thân, Quý Dậu

Nhâm Tuất, Quý Hợi

Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Đại Khê Thủy (Nước khe lớn)

Phú Đăng Hoả (Lửa đèn to)

Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối)

Sơn Đầu Hoả (Lửa trên núi)

Giản Hạ Thuỷ (Nước khe suối)

Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Sa Trung Thổ (Đất pha cát)

Thiên Hà Thuỷ (Nước trên trời)

Sơn Hạ Hoả (Lửa chân núi)

Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà)

Tích Lịch Hoả (Lửa sấm sét)

Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)

Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Thiên Thượng Hoả (Lửa trên trời)

Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà)

Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

Bích Thượng Thổ (Đất tò vò)

Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách)

Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)

Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)

Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá)

Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức)

Tang Chá Mộc hay Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu)

Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc)

Trường Lưu Thuỷ (Nước chảy mạnh)

Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương)

Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)

Đại Hải Thuỷ (Nước biển lớn)

Như vậy, năm 2015 là Ất Mùi, tức thuộc mệnh Sa Trung Kim, tức "vàng trong cát".