Thông báo:
Hotline: 091.24.27.666 - 0123.863.8.368

VietnamMobile Khuyến mại ngày 27-28/01/2018

01-04-2016 - 16:53 | Lượt xem: 7749

VietnamMobile Khuyến mại ngày 27-28/01/2018

Kính gửi quý khách hàng,

thecaoviet.com xin gửi thông báo về chương trình khuyến mại đại trà tặng 300% của Công ty Cổ phần Viễn Thông Di Động VietnamMobile cụ thể như sau:

1.      Khuyến mại 300% giá trị thẻ nạp (≥ 50.000)  ngày 27/01/2018

-        Đối tượng áp dụng: Tất cả các hình thức TU

-        Áp dụng chung cho tất cả các loại Sim         

 Giá trị TU

TU ≥ 50K

50K > TU ≥ 20K

KM

100% liên mạng

200% nội mạng

50% liên mạng

150% nội mạng


-        Áp dụng riêng cho SIM tariff 680/990

(PIZZA_SIM, PIZZA_SIM_SV, PIZZA_HMOBILE, Sim_0d)

           

 Giá trị TU

TU ≥ 50K

50K > TU ≥ 20K

KM

50% liên mạng

250% nội mạng

50% liên mạng

150% nội mạng


Lưu ý:              

o   KM liên mạng sẽ được cộng vào TKLM2 và dùng cho liên mạng, thời hạn sử dụng của KM 30 ngày kể từ ngày nạp thẻ.

o   KM nội mạng sẽ được cộng vào TKNM2 và dùng cho nội mạng, thời hạn sử dụng của KM 30 ngày kể từ ngày nạp thẻ.

o   Không giới hạn số lần tham gia KM.

2.      Khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp (≥ 50.000)  ngày 28/01/2018

-        Đối tượng áp dụng: Tất cả các hình thức TU

-        Áp dụng chung cho tất cả các loại Sim

 Giá trị TU

TU ≥ 50K

50K > TU ≥ 20K

KM

100% liên mạng

50% liên mạng


-        Áp dụng riêng cho SIM tariff 680/990

(PIZZA_SIM, PIZZA_SIM_SV, PIZZA_HMOBILE, Sim_0d)       

 Giá trị TU

TU ≥ 50K

50K > TU ≥ 20K

KM

50% liên mạng

50% nội mạng

50% liên mạng

 Lưu ý:              

o   KM liên mạng sẽ được cộng vào TKLM2 và dùng cho liên mạng, thời hạn sử dụng của KM 30 ngày kể từ ngày nạp thẻ.

o   KM nội mạng sẽ được cộng vào TKNM2 và dùng cho nội mạng, thời hạn sử dụng của KM 30 ngày kể từ ngày nạp thẻ.

o   Không giới hạn số lần tham gia KM.

Trân trọng cảm ơn ./.