Thông báo:
Hotline: 091.24.27.666 - 0123.863.8.368

Vinaphone - EzPay

17-05-2016 - 10:41 | Lượt xem: 2068

Thanh Toán Cước Trả Sau Vinaphone - EzPay

Giới thiệu tiện ích thanh toán

EZPay là tiện ích thanh toán cho phép khách hàng là thuê bao trả sau VinaPhone sử dụng mệnh giá tiền nạp trả trước để thanh toán cước trả sau phát sinh hàng tháng.

Đăng ký Tài khoản EZPay theo 2 cách sau:
Cách 1: Đăng ký qua SMS: Soạn tin với cú pháp:
EZPAY gửi 9888 (tin nhắn miễn phí và không phân biệt chữ hoa, chữ thường). 
Cách 2: Khách hàng có thể truy cập vào trang www.vinaphone.com.vn và vào mục EZPAY và thực hiện theo hướng dẫn.
Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ phản hồi về thông tin tài khoản được kích hoạt thành công, mật khẩu tài khoản, hướng dẫn đổi mật khẩu. (mật khẩu Tài khoản EZPay định dạng bao gồm 06 ký tự liền nhau không phân biệt chữ, số).

  • Đối tượng và điều kiện sử dụng

- Các thuê bao trả sau VinaPhone đang hoạt động (bao gồm cả hòa mạng mới) được khởi tạo mặc định Tài khoản EZPay để có thể thanh toán cước trả sau bằng mệnh giá tiền nạp trả trước theo nhu cầu.

- Tài khoản EZPay được khởi tạo theo từng thuê bao trả sau cụ thể (bao gồm cả các thuê bao có chung mã khách hàng thanh toán). Mỗi TK EZPay được cấp riêng một mật khẩu. Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu để quản lý TK EZPay của mình.

- Mỗi thuê bao trả sau chỉ có một (01) TK EZPay để sử dụng. Các thuê bao trả sau không dùng chung được TK EZPay với nhau.

- Số tiền nạp được chuyển vào TK EZPay có thể thực hiện các giao dịch thanh toán cước trả sau (bao gồm cả thanh toán hộ thuê bao khác), chuyển tiền, tạm thu cước nóng.

  • Hệ thống Tài khoản EZPay

- EZPay bao gồm các Tài khoản:  TK EZPay; TK EZPay1; TK EZPay2

+ TK EZPay chứa mệnh giá gốc tiền nạp.

+ TK EZPay1 chứa (bảo lưu) số tiền được khuyến mại tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone. Giá trị tài khoản được cộng dồn qua các tháng nếu không sử dụng hết tùy chính sách khuyến mại cụ thể của Vinaphone.

+ TK EZPay2 chứa số tiền khuyến mại tặng hàng tháng tùy chính sách khuyến mại cụ thể của VinaPhone. Giá trị tài khoản bị hủy khi hết tháng (không được bảo lưu).

+ Nếu hủy thanh lý Hợp đồng thì số dư TK EZPay được bảo lưu, số tiền khuyến mại trong TK EZPay1 & TK EZPay2 bị hủy.

  • Tính năng sử dụng các Tài khoản

STT

Tài khoản

Tính năng thanh toán cước cho các hướng liên lạc

Tính năng khác qua EZPay

1

TK EZPay

Tất cả các dịch vụ cơ bản và gia tăng của mạng VinaPhone, bao gồm cả gọi điện & nhắn tin đến tất cả các mạng viễn thông trong nước và quốc tế.

Sử dụng thanh toán cho thuê bao trả sau khác.
Sử dụng để chuyển tiền cho thuê bao trả sau khác.
Được bảo lưu khi hủy thanh lý Hợp đồng.

2

TK EZPay1

Gọi và nhắn tin nội mạng VinaPhone. Giá trị tài khoản được cộng dồn.

Không được sử dụng để thanh toán cho thuê bao trả sau khác.
Không được chuyển tiền cho thuê bao trả sau khác.
Không được trừ vào tiền nợ các tháng trước (nợ cũ)
Không được bảo lưu khi hủy thanh lý Hợp đồng.

3

TK EZPay2

Tương tự TK EZPay1. Số dư tối đa của Tài khoản này chính là số tiền được tặng hàng tháng.

  • Nạp tiền & Tra cứu

TT

Nội dung

Cách thức

Diễn giải

Câu lệnh

Chú thích

1

Nạp tiền vào TK

 

 

 

1.1

Qua USSD

*100* mã số nạp tiền # OK

OK là phím gọi trên điện thoại

 

1.2

Qua VinaPortal

Theo quy định hiện hành

Làm theo hướng dẫn

 

1.3

Qua IVR, Eload

Chưa áp dụng

Thông báo cụ thể sau

 

2

Tra cứu

 

 

 

2.1

Tài khoản & cước thanh toán

 

 

 

2.1.1

Qua SMS

Soạn TK gửi 9888

Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Thông báo về số dư TK, nợ cước tháng trước, cước phát sinh tháng tra cứu.

2.1.2

Qua USSD

*101# OK

OK là phím gọi trên điện thoại

2.2

Lịch sử giao dịch

 

 

 

2.2.1

Qua SMS

Soạn GD gửi 9888

Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Thông báo về các giao dịch phát sinh gần nhất. Các giao dịch bao gồm: Nạp tiền/Thanh toán/Thanh toán hộ/Được thanh toán hộ/Chuyển tiền/Nhận tiền.

2.2.2

Qua USSD

*101*1# OK

OK là phím gọi trên điện thoại

  • Các câu lệnh cú pháp sử dụng TK EZPay

TT

Nội dung

Cách thức

Diễn giải

Câu lệnh

Chú thích

1

Đổi mật khẩu

Soạn MK_[mật khẩu cũ]_[mật khẩu mới] gửi 9888

Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Hệ thống xác nhận mật khẩu mới mà khách hàng đăng ký

2

Lấy lại mật khẩu

Soạn Reset_MK gửi 9888

Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Hệ thống cấp lại mật khẩu (mới) chậm nhất tối đa sau 02 tiếng.

3

Thanh toán theo yêu cầu (thanh toán hộ hoặc thanh toán cho chính thuê bao)

Soạn PAY_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi 9888

Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường

[Mật khẩu]: là mã bí mật VinaPhone cung cấp cho từng TK EZPay và khách hàng có thể thay đổi để bảo mật TK của mình
[Số tiền]: Là số tiền cần thanh toán, yêu cầu số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch thanh toán là 5.000đ. Nếu không nhập số tiền thanh toán vào câu lệnh tin nhắn thì giao dịch không được thực hiện.
[Số thuê bao]: Là số thuê bao trả sau khác mà chủ TK EZPay muốn thanh toán. Nếu không nhập số thuê bao thì mặc định thanh toán cho số thuê bao của chủ Tài khoản EZPay.

4

Chuyển tiền

Soạn CT_[mật khẩu]_[Số tiền]_[Số thuê bao] gửi  9888

Tin nhắn không phân biệt chữ hoa, chữ thường

[Số tiền]: Yêu cầu số tiền chuyển tối thiểu cho mỗi giao dịch là 5.000đ. Nếu không nhập số tiền vào câu lệnh tin nhắn thì giao dịch không được thực hiện.
[Số thuê bao]: Là số thuê bao trả sau khác khác mà chủ TK EZPay muốn chuyển tiền.